Η LPGGREECE ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΩΝ TMS- AMS ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ.