CNG – Κίνηση Με Φυσικό Αέριο

Εισαγωγή

Στην Ελληνική Επικράτεια, η χρήση του στις μεταφορές είναι γνωστή από το 2001, όταν το αέριο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στα λεωφορεία και στα απορριμματοφόρα. Σήμερα η ΔΕΠΑ τροφοδοτεί με συμπιεσμένο αέριο περισσότερα από 600 λεωφορεία ΟΣΥ και 102 απορριμματοφόρα δήμων, η τροφοδοσία των οποίών γίνεται μέσω δύο σταθμών στις περιοχές της Ανθούσας και των Ανω Λιοσίων.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Το φυσικό αέριο είναι ένα φυσικό προϊόν που βρίσκεται σε υπόγεια κοιτάσματα της γης. Είναι ένα μίγμα υδρογονανθράκων σε αέρια κατάσταση, αποτελούμενο κυρίως από μεθάνιο.

Έχει υψηλό αντικροτικό βαθμό με 130 οκτάνια, όντας το πλέον κατάλληλο καύσιμο για κινητήρες υψηλής συμπίεσης. Ο μεγάλος αυτός αριθμός οκτανίων δε, αποκλείει τις αυταναφλέξεις.

Κάνει εξαιρετικά καθαρή καύση αλλά σε αντίθεση με το LPG παραμένει σε αέρια μορφή υπό πίεση, κι έτσι δεν μπορεί να αποθηκευθεί σε μεγάλες ποσότητες σε δεξαμενές. Καίγεται πιο αργά από τη βενζίνη και το υγραέριο, κάτι που το κάνει να θεωρείται το πλέον ασφαλές καύσιμο. Σε αυτό συντελεί και η χαμηλή του πυκνότητα που το ωθεί προς τα πάνω σε περίπτωση διαρροής .

Κατανάλωση

To φυσικό αέριο ως μικρομοριακό καύσιμο και εξαιρετικά καθαρό, κάνει πλήρη καύση και προσφέρει μεγαλύτερη απόδοση και χαμηλότερη κατανάλωση.

Τιμή

Η οδήγηση με φυσικό αέριο, εξασφαλίζει σημαντική μείωση στο κόστος κίνησης ανά χιλιόμετρο. Χαρακτηριστικό είναι ότι η τιμή του φυσικού αερίου είναι περίπου 60% χαμηλότερη από εκείνη της βενζίνης, 35% από εκείνη του diesel, και 15% ένταντι του υγραερίου, εξασφαλίζοντας ραγδαία εξοικονόμηση χρημάτων σε όποιον το χρησιμοποιεί. Η εξοικονόμηση που πετυχαίνουμε σε σχέση με την βενζίνη είναι περίπου 70% και σε σχέση με το υγραέριο περίπου 25%.

Περιβάλλον

Σε περιβαλλοντικό επίπεδο, η χρήση του φυσικού αερίου στην αυτοκίνηση, συμβάλει δραματικά στη μείωση των εκπεμπομένων ρύπων,δικαιολογώντας έτσι την ευρεία χρήση του στις αναπτυγμένες και περιβαλλοντικά φιλικές χώρες. Πιο συγκεκριμένα επιτυγχάνει:

  • Μείωση των εκπομπών μη-μεθανιούχων υδρογονανθράκων μέχρι και 80%
  • Ελαχιστοποίηση και έως και μηδενισμό των εκπομπών καρκινογόνων αρωματικών και πολυκυκλικών υδρογονανθράκων
  • Μείωση των εκπομπών ΝΟx μέχρι και 85%
  • Μείωση των εκπομπών CO περισσότερο από 90%
  • Μείωση των εκπομπών CO2 μέχρι και 20%
  • Μείωση του σχηματισμού όζοντος (νέφους) κατά 80-90%
  • Μείωση των εκπομπών λεπτών σωματιδίων (PM) μέχρι και 99%

Τροφοδοσία

Ένα από τα βασικά προβλήματα που πλήτει την χρήση του φυσικού αερίου στην κίνηση, είναι τό δίκτυο τροφοδοσίας του.

Μέχρι σήμερα, μόνο δύο πρατήρια στην Αττική, είχαν τη δυνατότητα να ανεφοδιάζουν οχημάτα με φυσικό αέριο κίνησης. Αυτά βρίσκονται στις περιοχές των Ανω Λιοσίων και της Ανθούσας ενώ το δεύτερο λειτουργεί και ως πρατήριο λιανικής πώλησης για τον ανεφοδιασμό οχημάτων επαγγελματικής και ιδιωτικής χρήσης.

Μετά την προσφατη αναγγελία της όμως η ΔΕΠΑ, δεσμεύεται να υλοποιήσει σχέδιο επέκτασης του δικτύου της, αποσκοπώντας στην ακόμη ταχύτερη διάδοση του φυσικού αερίου ως καυσίμου κίνησης.

Πιο συγκεκριμένα, σχεδιάζει να αναπτύξει ένα δίκτυο πρατηρίων φυσικού αερίου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Βόλο,ενώ σύμφωνα με τον σχεδιασμό,θα τοποθετήσει αντλίες φυσικού αερίου σε 15 ήδη υπάρχοντα πρατήρια στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Ασφάλεια

Η χρήση του φυσικού αερίου έχει διαγράψει μακρά ιστορία στην Ευρώπη, που υπερβαίνει τα 70 χρόνια.

Από τεχνικής πλευράς, το φυσικό αέριο έχει υψηλό αντικροτικό βαθμό με 130 οκτάνια, γεγονός που αποκλείει τις αυταναφλέξεις και το κατατάσσει ως το ασφαλέστερο καύσιμο κίνησης.

Επιπλέον, οι δεξαμενές αποθήκευσής του, κατασκευάζονται κάτω από τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας και υπόκεινται σε ενδελεχείς ελέγχους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαρακτηριστικό είναι ότι η επικείμενη νομοθεσία απαιτεί την ειδική έκγριση -τύπου R110-, για οποιοδήποτε σύστημα κίνησης με φυσικό αέριο τοποθετείται σε όχημα, διασφαλίζοντας έτσι τις μέγιστες εγγυήσεις ασφάλειας.

Μετατροπή

Οι μετατροπές κινητήρων πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων. Στα τροποποιημένα οχήματα που θα κινούνται με CNG, θα πραγματοποιείται έλεγχος διασκευασμένου κινητήρα από τα ΚΤΕΟ, όπως ήδη συμβαίνει στις μετασκευές οχημάτων σε υγραεριοκίνητα.